Så kan du göra för att hitta en hyresrätt

Att hitta en hyresrätt, särskilt i Stockholm, kan vara en utmanande process fylld med osäkerhet och frågor. Denna artikel är utformad för att informera och vägleda dig genom hyresmarknaden och förhoppningsvis ett steg närmre att finna din drömlägenhet.

Stockholms hyresmarknad erbjuder unika möjligheter men också utmaningar för den som söker bostad. Utbudet av hyresrätter varierar beroende på område och det är viktigt att förstå hur marknaden fungerar för att öka chanserna att hitta en passande bostad.

I den här artikeln kommer vi att gå igenom allt du behöver veta: från utbudet av hyresrätter i Stockholm, till skillnaden mellan första- och andrahandskontrakt, samt alternativ som att vara inneboende. Vi kommer även att täcka viktiga aspekter som rättigheter och skyldigheter för bostadssökande, samt vad som bör finnas med i ett hyreskontrakt för andrahandsboende.

Hyresmarknaden i Stockholm

Stockholm har en hög efterfrågan på bostäder, och det råder en betydande brist på hyresrätter. Det finns flera faktorer som bidrar till svårigheterna att erhålla en hyresrätt i Stockholm:

 • Hög efterfrågan, lågt utbud: Stockholm är en populär stad att bo och arbeta i, vilket skapar en hög efterfrågan på bostäder.
 • Bostadsbrist: Staden har upplevt en bostadsbrist under en längre tid. Trots nyproduktion av bostäder hänger inte utbudet med efterfrågan.
 • Bostadsköer: Många vänder sig till bostadsköer för att få en hyresrätt, men det kan ta flera år att samla ihop tillräckligt med ködagar för att ha en chans att få en bostad.
 • Inkomstkrav: Vissa hyresvärdar har inkomstkrav, vilket kan vara svårt för studenter, nyexaminerade eller andra med låg inkomst att uppfylla.
 • Andrahandsmarknaden: Många är hänvisade till andrahandsmarknaden där konkurrensen också är stor, och hyrorna ofta högre.
 • Begränsade förstahandskontrakt: Antalet tillgängliga förstahandskontrakt är begränsat, och dessa går ofta till de med längst kötid.
 • Ökande befolkning: Stockholm är en växande stad med en befolkning som ökar snabbare än vad nya bostäder byggs.
 • Stränga regleringar: Regelverket kring byggande och uthyrning kan vara strikt, vilket kan hämma utbudet av nya bostäder och hyresrätter på marknaden.

Dessa faktorer tillsammans skapar en utmanande situation för den som söker hyresrätt i Stockholm. Det krävs ofta både tid, tålamod och en strategisk approach för att lyckas i bostadsjakten.

Hitta en hyresrätt – registrering i bostadskö

Att erhålla en bostad genom Stockholms stads bostadsförmedling kan ta lång tid, därför är det viktigt att registrera sig i deras bostadskö så tidigt som är möjligt. Man betalar en årlig avgift men det kan vara värt det i slutändan eftersom den kommunala bostadskön erbjuder har ett stort utbud av lägenheter. Andra sätt att hitta en lägenhet är hos privata hyresvärdar som har egna kösystem.

Kösystemet är centralt i bostadssökandet. De flesta hyresvärdar använder sig av ett poängsystem där varje dag som du är registrerad i kön ger dig en poäng. De med högst poäng får först välja bland lediga bostäder.

För att inte missa något, är det viktigt att vara aktiv i sin sökning och regelbundet besöka Stockholms stads bostadsförmedling hemsida och se utbudet av lediga lägenheter. Nyproducerade bostäder, särskilt i mindre centrala områden, kan vara snabbare att få. Det är också vanligtvis lättare att få bostad utanför innerstaden.

Man kan registrera sig till den kommunala bostadskön den dagen man fyller 18 år. Om du är mellan 18 till 25 år och står i bostadskön, kan du via Bostadsförmedlingen ha chansen att erhålla en mindre bostad med reducerad hyra.

Kommunala bostadsbolag

I Stockholm finns flera kommunala bostadsbolag som ägs av Stockholms stad, vilka erbjuder en mängd olika bostäder i olika stadsdelar. Dessa inkluderar:

 • Svenska Bostäder: Ett av de största bostadsföretagen i Stockholm som erbjuder både hyresrätter och studentbostäder.
 • Familjebostäder: Bolaget fokuserar på att erbjuda hållbara och trygga boendemiljöer och har bostäder i flera stadsdelar.
 • Stockholmshem: Ett av Sveriges största bostadsföretag som äger, förvaltar och utvecklar bostäder i Stockholm.
 • Stadsholmen: Fokuserar på att förvalta och utveckla kulturhistoriskt värdefulla fastigheter i Stockholm.
 • Micasa Fastigheter: Förvaltar och utvecklar fastigheter med fokus på vård- och omsorgsboenden.

Byte av hyresrätt

Om du vill byta din hyresrätt kan du använda dig av den interna byteskön som hanteras av Bostadsförmedlingen, den är avgiftsfri och separat från den vanliga bostadskön. Du kan stå i båda köerna samtidigt. Den interna byteskön är avsedd för nuvarande hyresgäster hos Stockholms kommunala bostadsbolag. Din kötid baseras på din nuvarande bostads innehavstid. Registrering kräver personnummer, nuvarande hyresvärd och avtalsnummer. Om ditt kontrakt har särskilda villkor, som studievillkor, eller avstående från besittningsskydd, kan du inte använda denna kö.

Privata aktörer hyr ut Attefallshus

En satsning som man hoppas kan dra ned på bostadskön är genom att kommersiella företag hyr ut villaägares Attefallshus via bostadsförmedlingen. Husen får vara högst 30 kvadratmeter stora, kan användas som självständiga bostäder och placeras i närheten av det befintliga bostadshuset på tomten. Initiativet ses som en potentiell lösning på bostadsbristen i Stockholm.

Förstahands- och andrahandskontrakt: Vad är skillnaden?

Med ett förstahandskontrakt hyr du direkt av hyresvärden, medan ett andrahandskontrakt innebär att du hyr av en befintlig hyresgäst. Andrahandskontrakt är ofta dyrare och mer osäkra.

Alternativ till egen hyresrätt

Om du har svårt att få ett förstahandskontrakt, överväg alternativ som att bli inneboende eller hyra i andra hand. Att vara inneboende kan vara ett kostnadseffektivt alternativ, men det kan också innebära mindre privatliv och beroende av hyresvärdens regler.

Rättigheter och skyldigheter för bostadssökande:

Som bostadssökande har du rätt till en trygg och säker bostad, men du har också skyldigheter som att betala hyran i tid och följa hyresvärdens regler. Det är viktigt att både hyresvärd och hyresgäst är medvetna om sina rättigheter och skyldigheter för att undvika missförstånd och konflikter. Nedan följer en översikt:

Rättigheter:
 • Besittningsskydd: Hyresgäster har rätt att bo kvar i bostaden så länge de följer reglerna i hyresavtalet och hyreslagen.
 • Underhåll av Bostaden: Hyresvärden är skyldig att hålla bostaden i gott skick och utföra nödvändigt underhåll.
 • Rätt till Andrahandsuthyrning: Under vissa förutsättningar kan hyresgästen hyra ut bostaden i andra hand.
 • Skydd mot oskäliga hyror: Hyran ska vara skälig. Om hyresgästen anser att hyran är för hög, kan den prövas av Hyresnämnden.
 • Rätt till förlängning av kontrakt: Korttidskontrakt kan i vissa fall förlängas om särskilda skäl föreligger.
Skyldigheter:
 • Betalning av Hyra: Hyresgästen måste betala hyran i tid.
 • Vård av Bostaden: Bostaden ska skötas väl. Normalt slitage är acceptabelt, men inte skador som beror på oaktsamhet eller försummelse.
 • Meddela Fel och Brister: Hyresgästen ska omgående meddela hyresvärden om det uppstår fel eller brister i bostaden.
 • Följa Ordning och Regler: Hyresgästen ska följa de ordningsregler som gäller för bostaden och bostadsområdet.
 • Ingen Olovlig Andrahandsuthyrning: Bostaden får inte hyras ut i andra hand utan hyresvärdens och eventuellt Hyresnämndens tillstånd.
Övrigt:
 • Uppsägning: Både hyresvärd och hyresgäst har rätt att säga upp hyresavtalet, men det måste ske enligt de regler som gäller för uppsägning och de tider som anges i avtalet.
 • Tvister: Tvister mellan hyresvärd och hyresgäst kan lösas genom förhandling, medling eller, i sista hand, genom domstol.

Det är viktigt att både hyresvärd och hyresgäst är medvetna om sina rättigheter och skyldigheter för att undvika missförstånd och konflikter.

Vad som bör finnas med i ett andrahandskontrakt

Andrahandskontrakt innebär att en person hyr ut sin bostad till en annan. Det finns två typer: inneboende och hel bostad. För inneboende delar hyresgästen bostaden med hyresvärden, medan hel bostad innebär att hyresgästen har hela bostaden för sig själv. Se till att allt är tydligt specificerat för att undvika framtida konflikter.

Viktiga punkter:
 • Hyresavtal: Ett skriftligt avtal rekommenderas starkt för att undvika missförstånd och tvister.
 • Hyresperiod: Både kort- och långtidsuthyrning är möjlig. Avtalet bör specificera hyresperioden.
 • Hyra: Hyran bör vara skälig och får inte överstiga förstahandshyran med ett förutbestämt belopp.
 • Uppsägning: Uppsägningstiden bör anges i avtalet. För korttidskontrakt är den vanligtvis en månad.
 • Deposition: En deposition kan tas ut som säkerhet för eventuella skador eller obetald hyra.
 • Försäkring: Både hyresvärd och hyresgäst bör ha försäkringar som täcker skador och stöld.
 • Inventarielista: En lista över alla möbler och andra föremål som finns i bostaden bör inkluderas i kontraktet. Detta hjälper till att undvika tvister om skadade eller saknade föremål vid hyresperiodens slut.
Tips:
 • Kommunicera öppet och tydligt med varandra.
 • Gör en noggrann genomgång av bostaden tillsammans före inflyttning.
 • Dokumentera bostadens skick med foton.
 • Diskutera och kom överens om regler för användning av gemensamma utrymmen och faciliteter.
Lagar och Regler:
 • Andrahandsuthyrning regleras av hyreslagen. Det är viktigt att följa lagen för att undvika problem och tvister.
 • Om hyresvärden bryter mot reglerna kan hyresgästen vända sig till Hyresnämnden för hjälp och stöd.
Slutsats:

Att hyra ut eller hyra en bostad i andra hand kan vara en bra lösning för båda parter om reglerna och avtalen följs noggrant. Det är viktigt att båda parter är medvetna om sina rättigheter och skyldigheter för att skapa en trygg och positiv upplevelse.

Medlemskap i hyresgästföreningen

När man har hittat en lägenhet är det smart att bli medlem i hyresgästföreningen. De kan hjälpa till med juridisk rådgivning och hjälpa till att lösa konflikter konflikter som kan uppstå med hyresvärden.